سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 5
شنبه 28 مهر ماه 1397
نسخه 97.06.04
 
 
Untitled Page
____________________________________________________________________________
بسمه تعالي
نام كاربر: شماره دانشجويي
رمز عبور: شماره شناسنامه
* چارت درسی رشته های مختلف در قسمت "آموزشی" همین صفحه قابل مشاهده است.
* دانشجویان محترم لطفاً به تقویم آموزشی دقت فرمایند.

جهت عضویت در کانال دانشگاه در پیام رسان سروش و گپ، کلیک کنید...Untitled Page
____________________________________________________________________________
Untitled Page
____________________________________________________________________________
اتوماسیون اداری رایورز
Untitled Page
____________________________________________________________________________
Untitled Page
____________________________________________________________________________
Untitled Page
____________________________________________________________________________
Untitled Page
____________________________________________________________________________
تقویم آموزشی نیمسال اول 98 - 97
ثبت نام و انتخاب واحد: 10 شهریور تا 21 شهریور 97
شروع کلاسها: 24 شهریور
حذف و اضافه: 7 مهر تا 12 مهر
پایان کلاسها: 13 دی
امتحانات: 15 دی تا 27 دی

Untitled Page
____________________________________________________________________________